Contractvrij werken

De GGZ Coöperatie heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heet contractvrij werken.

Wat zijn de voordelen van contractvrij werken?

  • Behandelaars kunnen meer therapievormen en therapietechnieken inzetten. Hierdoor wordt de therapie beter op de cliënt afgestemd.
  • Doordat zorgverzekeraars geen maximumlengte van de therapie kunnen stellen, kunnen cliënten zo lang als zinvol is in therapie blijven.
  • De GGZ Coöperatie heeft geen omzetplafonds of quotums. Leden met een vrije therapieplek kunnen gedurende het hele jaar nieuwe cliënten verwelkomen.

Wat zijn de nadelen van contractvrij werken?

  • Sommige cliënten krijgen van hun verzekeraar geen volledige vergoeding, en moeten een deel van de therapie zelf betalen.
  • Bij sommige verzekeraars moet een machtiging aangevraagd worden voordat met de therapie begonnen kan worden.

De GGZ Coöperatie informeert cliënten die zich bij leden aanmelden uitgebreid over eventueel bijbetalen en machtigingen.