Hoe wordt De GGZ Coöperatie bekostigd?

De GGZ Coöperatie neemt een aantal werkzaamheden van haar leden over, is beschikbaar voor ondersteuning, en neemt onder andere de kosten van het EPD voor haar rekening.

En toch krijgen BIG-geregistreerde leden van De GGZ Coöperatie exact dezelfde vergoeding als wanneer ze zelf rechtstreeks aan cliënten of verzekeraars zouden declareren.

Hoe kan dat?

De verschillende settings van het Kwaliteitsstatuut GGZ

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut kent verschillende behandelsettings. Elke zorgaanbieder valt ofwel onder Sectie 2 (vrijgevestigde behandelaar) of Sectie 3 (instelling).

Vrijgevestigde zorgaanbieders vallen onder Sectie 2.
De GGZ Coöperatie is een WTZa-toegelaten zorginstelling en valt onder Sectie 3.

Elke setting heeft tegenwoordig eigen tarieven

Tot en met 2021 declareerden zorgaanbieders in de GGZ met zogeheten Diagnose BehandelCombinaties (DBC’s). Het maakte voor de prijs van een DBC niet uit wat de setting van de zorgaanbieder was. Een DBC van een vrijgevestigde behandelaar had dus hetzelfde tarief als een DBC van een grote zorginstelling.

Met de invoering van het ZPM is er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) echter een verschil in tarieven gemaakt tussen deze twee settings.

Extra eisen t.o.v. vrijgevestigde behandelaars

De tarieven voor instellingen zijn hoger dan voor vrijgevestigde behandelaars.
Dit komt doordat instellingen aan meer regels moeten voldoen. Ten opzichte van vrijgevestigde behandelaars moet De GGZ Coöperatie:

  • een WTZa-vergunning hebben.
  • een Raad van Commissarissen (interne toezichthouder) van minimaal drie personen hebben.
  • jaarlijks een uitgebreide jaarverantwoording aan de overheid aanleveren.
  • een kwaliteitscertificaat (zoals HKZ of ISO) hebben.
  • een professioneel statuut hebben.
  • een klinisch psycholoog of psychiater voor consult beschikbaar hebben.
  • vanaf een bepaalde omvang een verplichte cliëntenraad hebben.

Hoeveel krijgt De GGZ Coöperatie voor het vervullen van deze extra eisen, en voor de werkzaamheden en kosten die ze van leden overneemt?

Hieronder staat twee rekenvoorbeelden, voor een behandelgesprek van een GZ-Psycholoog en een Klinisch Psycholoog.

GZ-PsycholoogBehandeling
45 minuten
Tarief dat De GGZ Coöperatie bij verzekeraar of cliënt in rekening brengt

(NZa-tarief voor instellingen, sectie 3 monodisciplinair)
€ 187
De vergoeding voor het behandelend lid

(NZa-tarief voor vrijgevestigden, sectie 2)
€ 136
Het deel waarmee De GGZ Coöperatie wordt bekostigd€ 51
Klinisch PsycholoogBehandeling
45 minuten
Tarief dat De GGZ Coöperatie bij verzekeraar of cliënt in rekening brengt

(NZa-tarief voor instellingen, sectie 3 monodisciplinair)
€ 237
De vergoeding voor het behandelend lid

(NZa-tarief voor vrijgevestigden, sectie 2)
€ 180
Het deel waarmee De GGZ Coöperatie wordt bekostigd € 57

Noot: voor behandelaars zonder BIG-registratie, waaronder WO-Psychologen en vaktherapeuten geldt een andere tariefopbouw.